• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2020 - Custom text here

Cyfrowa edukacja

Rekrutacja

Deklaracja dostępności

STYPENDIA SZKOLNE

Informujemy o możliwości ubiegania się o:

a) STYPENDIUM SZKOLNE przysługujące uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – jeśli spełnione jest kryterium dochodowe.
Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania znajdują się na stronie: https://mops.mikolow.eu/stypendia-szkolne

b) STYPENDIUM za bardzo dobre wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za wybitne osiągnięcia sportowe.
Informacje są dostępne pod adresem: http://bip.mikolow.eu/?a=13716

f t g m