• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2022 - Custom text here

Laboratoria Przyszłości

Rekrutacja

COVID-19

MŁODE TALENTY NA START !

Drodzy Uczniowie, zapraszamy Was  do udziału w konkursie Młode Talenty.
Możecie startować we wszystkich kategoriach. Na zwycięzców czekają nagrody!
Szczegóły konkursu i  terminy zgłoszeń  znajdziecie w regulaminie.
Organizatorki

 

REGULAMIN XIV SZKOLNEGO FESTIWALU TALENTÓW

1.  Cele konkursu:

- promowanie uzdolnionych artystycznie uczniów naszej szkoły,

- kształtowanie umiejętności autoprezentacji,

- integracja społeczności uczniowskiej.

 2. Organizatorki: p. Justyna Jakubaszek, p. Grażyna Szafrańska

 3. Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie. Uczestnikami mogą być soliści lub zespoły artystyczne.

Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych:

I grupa: klasy   I-III

II grupa: klasy  IV-VIII

 4. Kategorie, czas i sposób prezentacji:

Kategoria

Sposób prezentacji

Maksymalny czas trwania

Plastyczna – malarstwo (różne techniki), rzeźba,  orgiami, kolaż,  inne

3 – 5 prac

-------

Muzyczna (śpiew, gra na instrumencie)

2 utwory

10 min.

Taneczna

-----

10 min.

Recytacja

1 utwór

5 min.

Literacka:  -  poezja

                 -  proza

2 – 3 utwory

1 utwór

-----

-----

Teatr, kabaret, pantomima, sztuczki iluzjonistyczne

-----

20 min.

Robótki ręczne, modelarstwo

3 -  5 prac

-----

OMNIBUS – konkurs wiedzy ogólnej

test

-----

 5. Sposób zgłaszania uczestników: Zgłoszenia należy dokonać u wychowawców klas w terminie do 11 lutego 2022 r. (przez dziennik Librus, Teams lub osobiście). Wychowawca wpisuje chętnych uczniów na KARTĘ ZGŁOSZEŃ, którą następnie przekazuje Organizatorom Konkursu.

6. Termin i przebieg konkursu: prace w kategoriach: plastyczna, modelarska, literacka, robótki ręczne - w wyznaczonych ilościach - należy złożyć do 30 MARCA 2022 r.                          u wychowawców klas. Prace powinny być podpisane.

Przegląd twórczości w kategoriach muzyka, recytacja, taniec, teatr oraz konkurs OMNIBUS odbędą  się  w KWIETNIU.  Uczestnicy zostaną powiadomieni   o terminie  i formie przesłuchania.

Komisje konkursowe wyłonią laureatów, którzy zaprezentują swój dorobek artystyczny                     w czasie uroczystej gali „MŁODYCH TALENTÓW”  i  koncertu finałowego. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatorów koncert nie odbędzie się, laureaci otrzymają nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego, a wyniki  przeglądu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

7. Nagrody: Laureaci otrzymają statuetki „TALENT” Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie oraz słodycze. Kryteria przyznawania nagród reguluje osobny regulamin.

 

 

f t g m