• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2022 - Custom text here

 

        

 

 

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek 8.00- 14.00
Wtorek  8.00- 14.00
Środa 8.00 - 15.00
Czwartek 8.00- 14.00
Piątek 8.00 - 13.00

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI W CZASIE EPIDEMII

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i opiekunowie uczniów.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 4. Zbiory biblioteki należące do księgozbioru podręcznego oraz zbiory specjalne i  czasopisma udostępniane są na miejscu lub na terenie szkoły.
 5. Niektóre pozycje z księgozbioru podręcznego i czasopisma można wypożyczyć pod warunkiem zwrócenia ich w ustalonym, z nauczycielem bibliotekarzem, terminie.
 6. Wchodząc pomiędzy regały, czytelnik pozostawia torbę na wyznaczonym miejscu, a przeglądane książki, o ile nie zamierza z nich korzystać, odkłada z powrotem.
 7. Czytelnik może wypożyczać książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.
 8. Jednocześnie można wypożyczyć pięć książek na okres miesiąca. W  uzasadnionych wypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także prolongować termin zwrotu.
 9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki i inne materiały.
 10. W przypadku zniszczenia bądź zagubienia książki lub innych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 11. Wszystkie wypożyczone książki i materiały biblioteczne powinny być zwrócone przez uczniów kończących szkołę, nie później niż dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 12. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole mogą wypożyczyć książki i inne materiały biblioteczne na okres wakacji.
 13. Uczniowie opuszczający szkołę w ciągu trwania roku szkolnego zobowiązani są do przedstawienia w  sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z  biblioteki.
 14. Udostępnianie uczniom podręczników przez bibliotekę szkolną odbywa się według oddzielnego zarządzenia dyrektora szkoły.
 15. W bibliotece obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 16. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom korzystającym ze zbiorów w  bibliotece.
 17. Czytelnicy zachowujący się głośno i nieprzestrzegający regulaminu mogą zostać wyproszeni z biblioteki.
 18. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem biblioteki.

 

 Serdecznie Zapraszamy  

f t g m