• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2022 - Custom text here

Konferencja podsumowująca projekt „Edukacja Cyfrowa w G2 i SP10 w Mikołowie

 

            25 maja w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Edukacja Cyfrowa w G2 i SP10 w Mikołowie". Wśród zaproszonych gości byli włodarze miasta, dyrektorzy i nauczyciele z innych szkół powiatu oraz przedstawiciele Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie. Obecni byli również uczniowie oddziału 3b (z rozszerzonym nauczaniem informatyki i matematyki).

            Pani dyrektor Małgorzata Dudkiewicz, otwierając konferencję, podziękowała nauczycielom uczestniczącym w projekcie, burmistrzowi – Stanisławowi Piechuli oraz pracownikom Urzędu Miasta zaangażowanym w jego realizację, a także omówiła jego cele. Następnie Stanisław Michalski, koordynator projektu, przedstawił sprawozdanie z kursu „Getting ready for the digital classroom" w Barcelonie, połączone z krótką prezentacją.

            W dalszej części konferencji miało miejsce szkolenie na temat „Nowoczesne narzędzia edukacji cyfrowej", przeprowadzone przez panią Beatę Rutkowską, doradcę metodycznego informatyki. Po przerwie na poczęstunek goście mieli okazję zapoznać się ze sposobami pracy z wykorzystaniem platformy Moodle oraz innych narzędzi ICT Podczas warsztatów prowadzonych przez nauczycielki SP10, panią Iwonę Malik i panią Joannę Tomczak, jak również skorzystać z szerokiej wiedzy i doświadczenia pani Beaty Rutkowskiej, która chętnie odpowiadała na pytania zainteresowanych.

            Uczestnicy konferencji otrzymali także drobne upominki związane z projektem "Edukacja Cyfrowa w G2 i SP10 w Mikołowie" oraz naszą szkołą.

 

Nauczyciele w Institut Obert de Catalunya

Pięcioosobowa grupa nauczycieli z naszej szkoły w pierwszym tygodniu wakacji wyjechała do Barcelony, aby wziąć udział w kursie "Getting ready for the digital classroom" współfinansowanym przez fundusze europejskie, Zajęcia odbywały się w Institut Obert de Catalunya. Kurs został opracowany na platformie Moodle, co umożliwiło uczestnikom połączyć teorię z praktyką. Celem szkolenia było:

 • Poznanie podstaw wirtualnych środowisk nauczania i uczenia się.
 • Wykorzystanie ICT do nauczania i uczenia się (w szczególności e-learning)
 • Tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych i multimedialnych
 • Budowa środowiska nauczania online
 • Wymiana doświadczeń na temat nauczania tradycyjnego "face to face" i e-learningu (wskazanie wad i zalet)
 • Poznanie innowacyjnych projektów i zastosowań e-learningu z całej Europy.

Nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z Radą Pedagogiczną już we wrześniu, a następnie wdrożą nowe metody nauczania w szkole.

Na zdjęciu poniżej nauczyciele z Gimnazjum nr 2 z prowadzącą kurs Cristiną

 

 

 

 

 

 

 

f t g m