• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2021 - Custom text here

Open your mind, change yourself and work across boundaries!

            Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Tytuł projektu: Open your mind, change yourself and work across boundaries! Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!

Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą: Gmina Mikołów oraz SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP12, P9, P10

Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021

Projekt skierowany jest do 49 nauczycieli z 8 mikołowskich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

 

 

Międzynarodowe szkolenia metodyczno-językowe w ETI Executive Training Institute w St. Julians na Malcie

Czworo nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie od 20 do 30 lipca 2020 r. uczestniczyło w międzynarodowych szkoleniach metodyczno-językowych w centrum szkoleniowym ETI Executive Training Institute w St. Julians na Malcie, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ „Open yourmind, changeyourself and workacrossboundaries! Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!”.

Celem wyjazdu było podniesienie umiejętności nauczycieli, nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz poznanie historii i kultury Malty. Ideą projektu jest rozwój profilu zawodowego nauczycieli poprzez wzrost kompetencji językowych kadry oświatowej: językowców i nauczycieli innych przedmiotów, w celu zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu metodycznym TEL Technology Enchanced Learning, którego głównym celem było rozwinięcie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, poznali szereg internetowych programów i aplikacji, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy. Dowiedzieli się, jak utworzyć własną stronę internetowa, witryny Wiki, jak prowadzić projekty metodą Webquestu oraz jak tworzyć interaktywne ćwiczenia.

Z kolei uczestnicy kursu językowego Fluency and English Language Development mieli okazję rozwinąć swoja znajomość języka angielskiego podczas praktycznych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych native speaker-ów. Podczas zajęć szczególny nacisk był kładziony na rozwój umiejętności mówienia i słuchania. Oprócz intensywnego uczenia się języka, nauczyciele mieli również okazję poznać nowe techniki uczenia się oraz metody nauczania.

Dwutygodniowy kurs na malowniczej Malcie umożliwił uczestnikom udoskonalić swojeumiejętności, jak również poznać piękne zakątki wyspy oraz tradycję i kulturę jej mieszkańców. Wyjazd był też świetną okazją do nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych państw oraz do wymiany doświadczeń.

 

f t g m