• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2022 - Custom text here

PROJEKT  „KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych”

Nasza szkoła uczestniczy w  projekcie pt. „KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności    uczniów mikołowskich szkół podstawowych”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą projektu jest Gmina Mikołów; realizatorami projektu są Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Mikołów.

 Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. do 30.06.2020 r.

Głównym celem projektu jest indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkoły do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).

Działania projektowe obejmują różnorodne zajęcia pozalekcyjne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).

 W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć:

Czytaj więcej...

f t g m