• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2020 - Custom text here

PROJEKT  „KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych”

Nasza szkoła uczestniczy w  projekcie pt. „KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności    uczniów mikołowskich szkół podstawowych”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą projektu jest Gmina Mikołów; realizatorami projektu są Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Mikołów.

 Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. do 30.06.2020 r.

Głównym celem projektu jest indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkoły do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).

Działania projektowe obejmują różnorodne zajęcia pozalekcyjne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).

 W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć:

 •  dla uczniów młodszych:

Zajęcia matematyczne,

Zajęcia informatyczne,

zajęcia lingwistyczne,

 

 • w zakresie indywidualizacji:

Zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych

Zajęcia matematyczne dla uczniów słabszych

Zajęcia przyrodnicze dla uczniów zdolnych

Zajścia informatyczne dla uczniów zdolnych

Zajęcia lingwistyczne dla uczniów zdolnych

Zajęcia lingwistyczne dla uczniów słabszych

Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami zachowania

Zajęcia logopedyczne.

   Zajęcia  będą realizowane w okresie  od 1 października 2019 r. do 30 maja 2020 r.

 

f t g m