• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2022 - Custom text here

 

HARMONOGRAM  ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022 SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI

W MIKOŁOWIE

 Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10 – piątek

12.11 – piątek

7.01 – piątek

2.05 – poniedziałek

24, 25, 26. 05.2022 -Egzamin ósmoklasisty

17.06 – piątek

Wywiadówki: 

08.09

27.10

08.12 połączone z kiermaszem świątecznym

09.03 przekazanie informacji o egzaminie ósmoklasisty

18.05

 Konferencja klasyfikacyjna I semestr: 19.01, poinformowanie rodziców o ndst na I semestr 22.12, wystawienie ndst do 20.12

 Konferencja klasyfikacyjna koniec roku: 15.06, poinformowanie rodziców o ndst 18.05, wystawienie ndst do 16.05

 

 Wystawanie ocen proponowanych niedostatecznych:

Śródroczna – 20.12, poinformowanie rodziców do 22.12

Końcoworoczna – 16.05, poinformowanie rodziców 18.05

 

 Wystawanie ocen proponowanych (wszystkich):

Śródroczna – 3.01, poinformowanie rodziców do 5.01

Końcoworoczna – 30.05, poinformowanie rodziców 01.06

 

f t g m