• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2020 - Custom text here

 

HARMONOGRAM  ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020  SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI

W MIKOŁOWIE

Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r.

Przerwy w nauce:

Zimowa przerwa świąteczna: 23 XII 2019 r. -1 I 2020 r.

Ferie zimowe: 13 I -26 I 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 IV – 14 IV 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty: 21 – 23 IV 2020 r.

Koniec pierwszego semestru: 10 I 2020 r.

Projektowanie ocen półrocznych:

niedostateczne: do 6 XII 2019 r., 11 XII 2019 r. przekazanie informacji rodzicom

pozostałe: do 6 XII 2019 r., 11 XII 2019 r. przekazanie informacji rodzicom

Projektowanie ocen rocznych:

niedostateczne: do 15 V 2020 r. , 20 V 2020 r. przekazanie informacji rodzicom

pozostałe: do 3 VI 2020 r., 4 VI 2020 r. przekazanie informacji rodzicom

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr: 8 I 2020 r. (wystawienie ocen do 7 I do godz. 14.30)

Konferencja podsumowująca I semestr: 29 I 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna: 17 VI 2020 r. (wystawienie ocen do 16 VI do godz. 14.30)

Konferencja podsumowująca: 29 VI 2020 r.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych (w ramach dni wolnych sprawowanie opieki nad dziećmi na życzenie rodziców): 31 X 2019 r., 2 – 3 I 2020 r., 21 – 23 IV 2020 r. (egzaminy), 30 IV 2020 r., 12 VI 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26 VI 2020 r.

Wywiadówki:

11 IX 2019 r.

30 X 2019 r.

11 XII 2019 r. wywiadówka - przekazanie rodzicom informacji o projektowanych ocenach, kiermasz świąteczny.

19 II 2020 r.

18 III 2020 r.; w tym kl. 8 szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty

20 V 2020 r. wywiadówka oraz informacje o ocenach niedostatecznych

f t g m