• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • Rajd Kukuczki

 • Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Dzień języków obcych

 • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2022 - Custom text here

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym

2022/2023

 

Jeżeli chcą Państwo zapewnić swojemu dziecku odpowiedni poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań w miłej, serdecznej atmosferze pod okiem kreatywnego i wykwalifikowanego grona pedagogicznego, to nasza szkoła jest tą, która w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im Jerzego Kukuczki

w Mikołowie oferuje:

1. W zakresie nauczania:

 • Stosowanie skutecznych, nowatorskich metod aktywizujących każdego ucznia np. wykorzystywanie na lekcji popularnych dziecięcych zabawek w myśl zasady „Nauka poprzez zabawę”, lekcje z wykorzystaniem kodów QR.

 • Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej sprzętu multimedialnego i tablic interaktywnych.

 • Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla uczniów zdolnych, jak i mających problemy w nauce.

 • Ciekawe, dostosowane do wieku metody nauczania języków obcych kładące nacisk na komunikację, między innymi:

  • Konkurs piosenki angielskiej (dla dzieci najmłodszych),

  • Pirate Treasure Hunt – gra terenowa w języku angielskim dla czwarto-i piątoklasistów,

  • Wyjazdy klas starszych na obozy językowe „Euroweek” (prowadzone w  języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata),

  • Spotkania ze studentami z różnych krajów w ramach projektu ERASMUS IN SCHOOL. Dzięki temu dzieci nie tylko rozmawiają w języku obcym, ale również zapoznają się z kulturą i tradycjami innych krajów Unii Europejskiej.

  • Udział szkoły w projekcie e-Twinning.

 • Profesjonalne, grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,

 • Zajęcia z nauczycielami specjalistami (z logopedą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem oraz z terapii pedagogicznej).

 • Nauka programowania z wykorzystaniem ozobotów.

 • udział w różnych projektach edukacyjnych m.in. Uczymy Dzieci Programować, Uniwersytet Dzieci, Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury etc.

 • udział w warsztatach edukacyjnych.

 • organizacja wycieczek o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

2. W zakresie wychowania, opieki i profilaktyki:

 • Różnorodne zajęcia w świetlicy szkolnej dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów np. zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe z chustą animacyjną, warsztaty orgiami.

 • Dodatkowe zajęcia sportowe.

 • Poznawanie historii i tradycji regionu poprzez zajęcia w unikalnej Izbie Śląskiej wyposażonej w autentyczne meble i eksponaty.

 • Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 • Coroczny konkurs „Młodych talentów” – dla uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach wręczane są pamiątkowe statuetki.

 • Smaczne, zdrowe i tanie obiady gotowane przez nasze panie kucharki.

 • Udział w programie „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”

 • Opieka pedagoga i psychologa szkolnego.

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne prowadzone przez doświadczonych specjalistów.

 • Opieka medyczna pielęgniarki szkolnej.

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, MOPS, Fundacją Sto serc i wieloma innymi instytucjami.

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.

 • Ciekawe wycieczki, imprezy szkolne oraz wspólne wyjścia integrujące społeczność szkolną.

 • Tradycyjne wyjazdy integracyjne do Istebnej – zwiedzanie Izby Pamięci naszego patrona Jerzego Kukuczki; zabawy i konkursy w Istebnej.

 • Wyjazdy na obozy sportowe.

 • Coroczne festyny.

 • Udział w rajdach górskich oraz marszach na orientację.

 • Współpraca uczniów młodszych ze starszymi np. poprzez organizowanie różnych zajęć dla dzieci młodszych przez uczniów z klas starszych, np. czytanie baśni.

 • Promowanie idei wolontariatu np. poprzez udział w różnych akcjach charytatywnych typu Szlachetna Paczka, Góra Grosza, pomoc dzieciom z Domu Dziecka.

 • Uczenie szacunku dla osób starszych, współpraca z Domem Opieki.

 • Uwrażliwianie dzieci na pomoc zwierzętom, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Rudzie Śląskiej.

 • Promowanie działań proekologicznych poprzez zbiórkę baterii, organizowanie konkursów ekologicznych, warsztaty ekologiczne, naukę segregowania śmieci.

 • Udział kl. I w programie „Przyjaciele Zippiego” - jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym Miejskim Domem Kultury, Miejską Biblioteka Publiczną, Strażą Pożarną, Policją.

 • Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – wyjścia na plac zabaw, do parku, na boisko.

 1. W zakresie bezpieczeństwa:

 • Wydzielone korytarze dla dzieci młodszych.

 • Osobne toalety dla dzieci młodszych, dostosowane do ich wieku.

 • Całodobowy monitoring szkoły (wewnątrz i na zewnątrz budynku),

 • Szatnie z szafkami dla uczniów,

 • Pani STOPKA na przejściu dla pieszych,

 • Dyżury nauczycieli w trakcie zajęć, przed lekcjami i po ich zakończeniu.

 • Spotkania z policjantami i maskotką Hektorem – w zakresie bezpiecznego przechodzenia przez drogę, noszenia odblasków etc.

 1. W zakresie bazy dydaktycznej:

 • Wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (projektory, monitory interaktywne, tablice interaktywne)

 • Duża i mała sala gimnastyczna oraz siłownia.

 • Bogato wyposażona świetlica szkolna wraz z salą zabaw.

 • Sala doświadczania świata oraz sala o SI

 • Bliskość wielofunkcyjnego boiska Orlik – gdzie odbywają się również lekcje w-f.

 • Bliskość placu zabaw dla dzieci młodszych.

 • Dwie pracownie komputerowe, pracownia STEAM.

 • Dostęp do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych.

 • Biblioteka szkolna wyposażona w zbiory dla wszystkich grup wiekowych.

 • Duża stołówka szkolna.

 • Szafki dla wszystkich uczniów.

 • Dziennik elektroniczny Librus Synergia.

Nasza szkoła jest szkołą otwartą na kontakty z Rodzicami poprzez:

 • Organizację „Dnia otwartego” w szkole, w czasie którego pokazujemy naszą szkołę, przykładowe zajęcia, wyposażenie.

 • Indywidualny kontakt z wychowawcą oraz z nauczycielami poprzez cotygodniowe konsultacje.

 • Bieżące monitorowanie postępów w nauce i frekwencji oraz możliwość bezpośredniej korespondencji z każdym nauczycielem oraz dyrekcją szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia.

 • Stałą i bardzo owocną współpracę z Radą Rodziców.

f t g m