• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2020 - Custom text here

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2020/2021

 Jeżeli chcą Państwo zapewnić swojemu dziecku odpowiedni poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań w miłej, serdecznej atmosferze pod okiem kreatywnego i wykwalifikowanego grona pedagogicznego, to nasza szkoła jest tą, która w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

 Szkoła podstawowa nr 10 im Jerzego Kukuczki w Mikołowie oferuje:

 1. W zakresie nauczania:
 • Stosowanie skutecznych, nowatorskich metod aktywizujących każdego ucznia np. wykorzystywanie na lekcji popularnych dziecięcych zabawek w myśl zasady „Nauka poprzez zabawę”, lekcje z wykorzystaniem kodów QR.
 • Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej sprzętu multimedialnego i tablicy interaktywnej.
 • Szeroka gamazajęć pozalekcyjnych, zarówno dla uczniów zdolnych, jak i mających problemy w nauce.
 • Ciekawe, dostosowane do wieku metody nauczania języków obcych kładące nacisk na komunikację, między innymi:
  • Konkurs piosenki angielskiej (dla dzieci najmłodszych),
  • Pirate Treasure Hunt – gra terenowa w języku angielskim dla czwarto-i piątoklasistów,
  • Wyjazdy klas starszych na obozy językowe „Euroweek”(prowadzone w  języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata),
  • Spotkania ze studentami z różnych krajów w ramach projektu ERASMUS IN SCHOOL. Dzięki temu dzieci nie tylko rozmawiają w języku obcym, ale również zapoznają się z kulturą i tradycjami innych krajów Unii Europejskiej.
  • Udział szkoły w projekcie e-Twinning.
 • Bezpłatne zajęcia na basenie dla klas młodszych,
 • Profesjonalne, grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • Zajęcia z nauczycielami specjalistami (z logopedą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem oraz z terapii pedagogicznej).
 1. W zakresie wychowania, opieki i profilaktyki:
 • Różnorodne zajęcia w świetlicy szkolnej dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów np. zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe z chustą animacyjną, warsztaty orgiami.
 • Dodatkowe zajęcia sportowe.
 • Poznawanie historii i tradycji regionu poprzez zajęcia w unikalnej Izbie Śląskiej wyposażonej w autentyczne meble i eksponaty.
 • Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 • Coroczny konkurs „Młodych talentów” – dla uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach wręczane są pamiątkowe statuetki.
 • Smaczne, zdrowe i tanie obiady gotowane przez nasze panie kucharki.
 • Udział w programie „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”
 • Opieka pedagoga i psychologa szkolnego.
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne prowadzone przez doświadczonych specjalistów.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 • Opieka medyczna pielęgniarki szkolnej.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, MOPS, Fundacją „Stonoga” i wieloma innymi instytucjami.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Ciekawe wycieczki, imprezy szkolne oraz wspólne wyjścia integrujące społeczność szkolną.
 • Tradycyjne wyjazdy integracyjne do Istebnej -zwiedzanie Izby Pamięci naszego patrona Jerzego Kukuczki; zabawy i konkursy w Istebnej.
 • Wyjazdy na obozy sportowe.
 • Coroczne festyny.
 • Udział w rajdach górskich oraz marszach na orientację.
 • Współpraca uczniów młodszych ze starszymi np. poprzez organizowanie różnych zajęć dla dzieci młodszych przez uczniów z klas starszych, np. czytanie baśni.
 • Promowanie idei wolontariatu np. poprzez udział w różnych akcjach charytatywnych typu Szlachetna Paczka, Góra Grosza, pomoc dzieciom z Domu Dziecka.
 • Uczenie szacunku dla osób starszych np. poprzez kolędowanie w Domu Opieki.
 • Uwrażliwianie dzieci na pomoc zwierzętom, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Rudzie Śląskiej.
 • Promowanie działań proekologicznych poprzez zbiórkę baterii, organizowanie konkursów ekologicznych itp.
 1. W zakresie bezpieczeństwa:
 • Wydzielone korytarze dla dzieci młodszych.
 • Osobne toalety dla dzieci młodszych.
 • Całodobowy monitoring szkoły (wewnątrz i na zewnątrz budynku),
 • Szatnie z szafkami dla uczniów,
 • Pani STOPKA na przejściu dla pieszych,
 • Dyżury nauczycieli w trakcie zajęć, przed lekcjami i po ich zakończeniu.
 1. W zakresie bazy dydaktycznej:
 • Wydzielone korytarze dla uczniów klas młodszych oraz dostosowane do nich sanitariaty.
 • Osobna świetlica dla dzieci młodszych i starszych
 • Duża i mała sala gimnastyczna oraz siłownia.
 • Bliskość wielofunkcyjnego boiska Orlik – gdzie odbywają się również lekcje w-f.
 • Bliskość placu zabaw dla dzieci młodszych.
 • Dwie pracownie komputerowe.
 • Dostęp do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych.
 • Biblioteka szkolna.
 • Stołówka szkolna.
 • Szafki dla wszystkich uczniów.
 • Dziennik elektroniczny Librus Synergia.

Nasza szkoła jest szkołą otwartą na kontakty z Rodzicami poprzez:

 • Co roku „Dzień otwarty” w szkole, w czasie którego pokazujemy naszą szkołę, przykładowe zajęcia, wyposażenie.
 • Indywidualny kontakt z wychowawcą oraz z nauczycielami poprzez cotygodniowe konsultacje.
 • Bieżące monitorowanie postępów w nauce i frekwencji oraz możliwość bezpośredniej korespondencji z każdym nauczycielem oraz dyrekcją szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia.
 • Możliwość codziennego kontaktu z dyrekcją szkoły.
 • Stałą i bardzo owocną współpracę z Radą Rodziców.
f t g m