• 1

    Budynek od ul. Krakowskiej

  • Rajd Kukuczki

  • Pasowanie na ucznia

  • 4

    Izba Regionalna

  • Dzień języków obcych

  • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2024 - Custom text here

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie

 

 

Preambuła

Nigdy nie umiałem pogodzić się z tym, żeby wracać z niczym. Zawsze próbowałem jeszcze  raz. Czasem nawet wbrew logice, ale zgodnie z jakimś wewnętrznym przekonaniem”.


Ta myśl patrona naszej szkoły – Jerzego Kukuczki- wyznacza kierunek naszych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. Przygotowujemy  absolwentów do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny rok szkolny 2022/2023

f t g m