• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • Rajd Kukuczki

 • Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Dzień języków obcych

 • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2023 - Custom text here

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

 

         

 

 

 

 

 

PORANEK   6.00 - 9.00

 • Zabawy podejmowane przez dzieci w kącikach tematycznych.
 • Praca z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym.
 • Gry dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne.
 • Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i integracyjne.
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Prace porządkowe.
 • Ćwiczenia poranne.
 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 

ŚNIADANIE    9.00 - 9.30

 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE    9.30 - 12.00

 • Zintegrowana działalność edukacyjna; zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.
 • Zabawy ruchowe, tematyczne, plastyczne.
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Pobyt na świeżym powietrzu.
 • Imprezy okolicznościowe.
 • Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

OBIAD    12.00 - 12.40

 • Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
 • Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

 

 RELAKSACJA    12.40 - 13.20

 • Słuchanie czytane i utworów literackich dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci.
 • Zabawy przy muzyce o charakterze relaksacyjnym.

 

 POPOŁUDNIE    13.20 - 14.30

 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zabawy taneczne muzyczne i ruchowe.
 • Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe.

 

 PODWIECZOREK    14.30 - 15.00

 • Kulturalne spożywanie posiłków.

 

 ZAKOŃCZENIE DNIA    15.00 - 17.00

 • Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, ruchowe.
 • Gry dydaktyczne.
 • Praca z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.
 • Praca z dzieckiem zdolnym.
 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań.
 • Prace porządkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m