• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2020 - Custom text here

  
STATUT Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie


 

Spis treści:


Rozdział 1 Postanowienia ogólne.
Rozdział 2 Cele i zadania szkoły – sposoby realizacji.
Rozdział 3 Organy szkoły i ich kompetencje.
Rozdział 4 Organizacja pracy szkoły.
Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Rozdział 6 Rodzice.
Rozdział 7 Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki.
Rozdział 8 Organizacja wolontariatu.
Rozdział 9 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Rozdział 10 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
Rozdział 11 Ceremoniał szkolny.  
Rozdział 12  Przepisy końcowe.    

Kliknij aby pobrać Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie w wersji pdf

f t g m