• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2022 - Custom text here

  
STATUT Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie 

Spis treści

 Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły – sposoby realizacji.

Rozdział 3

Organy szkoły i ich kompetencje.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Rozdział 6

Rodzice.

Rozdział 7

Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki.

Rozdział 8

Organizacja wolontariatu.

Rozdział 9

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Rozdział 10

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Rozdział 11

Ceremoniał szkolny.

Rozdział 12

Przepisy końcowe.

 

Kliknij aby pobrać Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie w wersji pdf

f t g m