• 1

    Budynek od ul. Krakowskiej

  • Rajd Kukuczki

  • Pasowanie na ucznia

  • 4

    Izba Regionalna

  • Dzień języków obcych

  • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2023 - Custom text here

Projekt unijny ,, Szkoła otwarta na wiedzę” 2019

Od września 2018 r. do czerwca 2019 r. w naszej szkole realizowany będzie projekt pt: ,, Szkoła otwarta na wiedzę„ finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału zapraszamy uczniów oddziałów I, IV, V, VII i VIII szkoły podstawowej. Projektodawcą projektu jest Gmina Mikołów.

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniów zdolnych.

W ramach projektu realizowane będą :

dla uczniów młodszych:

  - zajęcia matematyczne,

 - zajęcia informatyczne,

 - zajęcia lingwistyczne,

- zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Dobrego Startu,

 - zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy

  w zakresie indywidualizacji:

- zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych, 

- zajęcia matematyczne dla uczniów słabszych,  

- zajęcia przyrodnicze dla uczniów zdolnych,       

- zajęcia informatyczne ,

- zajęcia lingwistyczne dla uczniów zdolnych,

- zajęcia lingwistyczne dla uczniów słabszych.

Regulamin rekrutacji

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN określający warunki uczestnictwa w Projekcie:  „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

Pobierz

 

f t g m