• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2020 - Custom text here

Projekt unijny ,, Szkoła otwarta na wiedzę”

Od września 2018 r. do czerwca 2019 r. w naszej szkole realizowany będzie projekt pt: ,, Szkoła otwarta na wiedzę„ finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału zapraszamy uczniów oddziałów I, IV, V, VII i VIII szkoły podstawowej. Projektodawcą projektu jest Gmina Mikołów.

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniów zdolnych.

W ramach projektu realizowane będą :

dla uczniów młodszych:

  - zajęcia matematyczne,

 - zajęcia informatyczne,

 - zajęcia lingwistyczne,

- zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Dobrego Startu,

 - zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy

  w zakresie indywidualizacji:

- zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych, 

- zajęcia matematyczne dla uczniów słabszych,  

- zajęcia przyrodnicze dla uczniów zdolnych,       

- zajęcia informatyczne ,

- zajęcia lingwistyczne dla uczniów zdolnych,

- zajęcia lingwistyczne dla uczniów słabszych.

f t g m