• 1

    Budynek od ul. Krakowskiej

  • Rajd Kukuczki

  • Pasowanie na ucznia

  • 4

    Izba Regionalna

  • Dzień języków obcych

  • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2023 - Custom text here

Historia szkoły

1983 – podjęcie decyzji o budowie nowego budynku szkolnego w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z dynamicznie rozwijających się na przełomie lat ’70 i ’80 nowych osiedli południowo-wschodnich dzielnic Mikołowa.

1985 – rozpoczęcie budowy trzysegmentowego budynku i sali gimnastycznej z kompleksem boisk.

1988 – ukończenie budowy i wyposażenia budynku oraz uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 1168 uczniów w 36 oddziałach, kadra liczyła 52 nauczycieli i 29 pracowników obsługi. Dyrektorem został wcześniej nadzorujący budowę placówki mgr Tadeusz Socha, a w 1991 roku dyrektorem został dr Stanisław Michalski.

1999 – rozpoczyna się dwuletni proces wygaszania klas szkoły podstawowej w związku z decyzją władz Mikołowa o powołaniu w budynku nowego gimnazjum. Szkołę podstawową ukończyło w ciągu 10 lat istnienia 1911 uczniów.

2001 – powołanie z dniem 1 września nowej placówki – Gimnazjum nr 2 w Mikołowie. W pierwszym roku działalności edukacyjnej i wychowawczej w szkole rozpoczyna naukę 731 uczniów, a pracę 59 nauczycieli i 22 pracowników administracji i obsługi pod kierownictwem dotychczasowego dyrektora SP 10 – Stanisława Michalskiego.

2002 – utworzenie muzealnej Śląskiej Izby Tradycji.

2010 – w części budynku A Gimnazjum nr 2 w Mikołowie tworzy się filię Przedszkola nr 12 w Mikołowie.

2012 – nadanie Gimnazjum imienia Jerzego Kukuczki (czerwiec) zaś do segmentu A budynku przenosi się Żłobek Miejski.

Jerzy Kukuczka został wybrany na patrona Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ponieważ stanowi doskonały wzór determinacji oraz wytrzymałości dla naszej młodzieży. Jak nikt inny kształci w młodym pokoleniu konsekwentne, niezłomne i cierpliwe dążenia do celu, wbrew wszelkim przeciwnościom. Zaraża pasją oraz pragnieniem odnoszenia sukcesów.

 

f t g m