• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2021 - Custom text here

MŁODE TALENTY NA START !

Drodzy Uczniowie, zapraszamy Was  do udziału w konkursie Młode Talenty. Możecie startować we wszystkich kategoriach.  Na zwycięzców czekają nagrody!
Szczegóły konkursu i  terminy zgłoszeń  znajdziecie w regulaminie.

Organizatorki

REGULAMIN XIII SZKOLNEGO FESTIWALU TALENTÓW

1. Cele konkursu:

- promowanie uzdolnionych artystycznie uczniów naszej szkoły,

- kształtowanie umiejętności autoprezentacji,

- integracja społeczności uczniowskiej.

2. Organizatorki: p. Justyna Jakubaszek, p. Grażyna Szafrańska

3. Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie. Uczestnikami mogą być soliści                           lub zespoły artystyczne.

Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych:

I grupa: klasy   I-III

II grupa: klasy  IV-VIII

 4. Kategorie, czas i sposób prezentacji:

Kategoria

Sposób prezentacji

Maksymalny czas trwania

Plastyczna – malarstwo (różne techniki), rzeźba,  orgiami, kolaż,  inne

3 – 5 prac

-------

Muzyczna (śpiew, gra na instrumencie, beatbox)

2 utwory

10 min.

Taneczna

-----

10 min.

Recytacja

1 utwór

5 min.

Literacka:  -  poezja

                    -  proza

2 – 3 utwory

1 utwór

-----

-----

     

Teatr, kabaret, pantomima, sztuczki iluzjonistyczne

-----

20 min.

Robótki ręczne, modelarstwo

3 -  5 prac

-----

OMNIBUS – konkurs wiedzy ogólnej

test

-----

5. Sposób zgłaszania uczestników: Zgłoszenia należy dokonać u wychowawców klas w terminie do 15 marca 2021 r. (przez dziennik Librus, Teams lub osobiście). Wychowawca wpisuje chętnych uczniów na KARTĘ ZGŁOSZEŃ, którą następnie przekazuje Organizatorom Konkursu.

6. Termin i przebieg konkursu: prace w kategoriach: plastyczna, modelarska, literacka, robótki ręczne - w wyznaczonych ilościach - należy złożyć do 30 KWIETNIA  2021 r.  u wychowawców klas lub na portierni (przy wejściu do szkoły). Prace powinny być podpisane.

W związku z faktem, że w roku szkolnym 2019/20 konkurs „Młode Talenty” nie został rozstrzygnięty, uczniowie mogą przedstawić do oceny prace przygotowane w  ubiegłym roku szkolnym.

Przegląd twórczości w kategoriach muzyka, recytacja, taniec, teatr oraz konkurs OMNIBUS odbędą  się  w maju.  Termin i forma  przeglądu uzależnione są od sytuacji epidemicznej  i  terminu powrotu do nauczania stacjonarnego. Uczestnicy zostaną powiadomieni   o terminie  i formie przesłuchania.

Komisje konkursowe wyłonią laureatów, którzy zaprezentują swój dorobek artystyczny w czasie uroczystej gali „MŁODYCH TALENTÓW”  i  koncertu finałowego. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatorów koncert nie odbędzie się, laureaci otrzymają nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego, a wyniki  przeglądu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

7. Nagrody: Laureaci otrzymają statuetki „TALENT” Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie oraz słodycze. Kryteria przyznawania nagród reguluje osobny regulamin.

f t g m