• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • Rajd Kukuczki

 • Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Dzień języków obcych

 • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2022 - Custom text here

 

 Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie ogłasza nabór do kl. I na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja dotyczy dzieci z rocznika:

2015

2014 jeśli w zeszłym roku były odroczone z obowiązku szkolnego

2016 – na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola, konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjmowania dzieci do szkoły:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia druku Zgłoszenie dziecka do szkoły oraz ankiety personalnej. Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Zgłoszenie oraz ankietę można pobrać ze strony internetowej (zakładka Rekrutacja – Dokumenty) BARDZO PROSIMY O WYDRUKOWANIE OBU DOKUMENTÓW NA JEDNEJ KARTCE) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Ze względów epidemiologicznych prosimy o wrzucenie dokumentów do urny znajdującej się przy wejściu do szkoły lub wysłanie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin dostarczenia zgłoszenia  od 2 do 18 lutego 2022 r.

UWAGA: Zgłoszenie muszą wypełnić rodzice wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, nawet jeśli starają się o przyjęcie do innej szkoły. Należy wtedy zaznaczyć na zgłoszeniu, że rodzice złożyli lub będą składać wniosek do innej placówki.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z:

 • Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1177/33/22 z dnia 31stycznia 2022 roku oraz
 • Uchwałą nr XXVII/598/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej ilości punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

w następujący sposób:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają Wniosek, który można pobrać ze strony internetowej(BARDZO PROSIMY O WYDRUKOWANIE OBU STRON NA JEDNEJ KARTCE)lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00
 2. Wraz z wnioskiem rodzice składają oświadczenie o spełnieniu kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 3. Wnioski można składać od 28 lutegodo7 marca 2022 r. Ze względów epidemiologicznych prosimy o wrzucenie dokumentów do urny znajdującej się przy wejściu do szkoły lub wysłanie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. 23marca 2022 r.komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły poda do publicznej wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 5. W dniach 24 marca – 6 kwietnia 2022 r. rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka do szkoły (Można wysłać skan lub wrzucić dokument do urny przy wejściu).
 6. 7 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 7. Kandydaci spoza obwodu będą przyjęci do SP 10 w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

f t g m