• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2019 - Custom text here

Zasady rekrutacji

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do klasy I w tym do klasy I usportowionej (szczegóły dotyczące tej klasy zostaną podane pod koniec lutego).

Rekrutacja dotyczy dzieci z rocznika:

2012

2011 jeśli w zeszłym roku były odroczone z obowiązku szkolnego

2013 – na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady rekrutacji:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia druku Zgłoszenie dziecka do szkoły.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 (w czasie ferii od 9.00 – 13.00). Termin dostarczenia zgłoszenia do sekretariatu szkoły od 25 lutego do 15 marca 2019 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 59/18/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku w następujący sposób:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają Wniosek, który można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 (w czasie ferii od 9.00 – 13.00)
 2. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 18 kwietnia do 6 maja 2019 r.
 3. 14 maja 2019 r.komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły poda do publicznej wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 4. W dniach 15 – 22 maja 2019 r. rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka do szkoły.
 5. 23 maja 2019 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do klasy:

IV w tym do klasy IV usportowionej

VII w tym do klasy VII usportowionej.

Zasady naboru:

Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani przeniesieniem  dziecka do naszej szkoły proszeni są o wypełnienie Wniosku, który można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00(w czasie ferii od 9.00 – 13.00) i złożenie go w naszej szkole. Jednocześnie prosimy o poinformowanie dotychczasowej szkoły dziecka o zamiarze przeniesienia.

Oddziały usportowione zostaną utworzone jeśli wystarczająca ilość rodziców wyrazi taką wolę.

Ważne terminy

Zapraszamy rodziców przyszłorocznych uczniów na spotkanie z dyrekcją szkoły:

12 marca 2019 r. o godz. 17.00 – spotkanie z rodzicami przyszłorocznych kl. I

19 marca2019 r.  godz. 17.00 – spotkanie z rodzicami przyszłorocznych kl. IV i VII

24 kwietnia od godz. 16.30 – 18.30 – Dzień otwarty, na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole – rodziców i dzieci.

f t g m