• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2019 - Custom text here

 


Szkoła Podstawowa nr 10 w Mikołowie ogłasza nabór

na rok szkolny 2019/2020 do kl. 1, 4 i 7.

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2019/2020

Jeżeli chcą Państwo zapewnić swojemu dziecku odpowiedni poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań w miłej, serdecznej atmosferze pod okiem kreatywnego i wykwalifikowanego grona pedagogicznego, to nasza szkoła jest tą, która w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Szkoła podstawowa nr 10 im Jerzego Kukuczki w Mikołowie oferuje:

 1. W zakresie nauczania:
 • Stosowanie skutecznych, nowatorskich metod aktywizujących każdego ucznia np. wykorzystywanie na lekcji popularnych dziecięcych zabawek w myśl zasady „Nauka poprzez zabawę”, lekcje z wykorzystaniem kodów QR.
 • Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej sprzętu multimedialnego i tablicy interaktywnej.
 • Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla uczniów zdolnych, jak i mających problemy w nauce.
 • Ciekawe, dostosowane do wieku metody nauczania języków obcych kładące nacisk na komunikację, między innymi:
 • Czytaj więcej...

Zasady rekrutacji

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do klasy I w tym do klasy I usportowionej (szczegóły dotyczące tej klasy zostaną podane pod koniec lutego).

Rekrutacja dotyczy dzieci z rocznika:

2012

2011 jeśli w zeszłym roku były odroczone z obowiązku szkolnego

2013 – na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Czytaj więcej...

Informacja o klasie 1 usportowionej

W roku szk. 2019/2020 klasa usportowiona będzie podzielona na 2 grupy: jedna grupa będzie o profilu pływackim, a druga – ogólnosportowym. Obie grupy będą miały 4 dodatkowe godziny wychowania fizycznego – w sali gimnastycznej lub na basenie. W przypadku grupy pływackiej wymagane są podstawowe umiejętności pływackie.

Druki dokumentów do pobrania

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej - .doc ,

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy pierwszej - .pdf

Klauzula informacyjna–zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej- dla dzieci spoza obwodu - .doc

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej- dla dzieci spoza obwodu - .pdf

Klauzula informacyjna – zgłoszenie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

 

Zgłoszenie dziecka do klasy czwartej i siódmej-.doc

Zgłoszenie dziecka do klasy czwartej i siódmej-.pdf

Klauzula informacyjna–zgłoszenie dziecka do klasy czwartej i siódmej

 

Ankieta personalna

Wypełniają TYLKO rodzice dzieci do kl. 4 i 7 oraz rodzice dzieci do kl. 1 z obwodu szkoły
 
Rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają ankietę dopiero po 14 maja, gdy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły
 

Ankieta personalna-.doc

Ankieta personalna-.pdf

 

Oświadczenie woli dla dzieci do kl. 1 spoza rejonu-.doc

Oświadczenie woli dla dzieci do kl. 1 spoza rejonu-.pdf

 

Poniżej przedstawiamy wykaz ulic obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie od dnia 1 września 2017 r.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie od dnia 1 września 2017 r.doc

Obwód Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie od dnia 1 września 2017 r.pdf

 

 

f t g m